Donacije

Vaše donacije omogućavaju rad fondacije i pomoć onima kojima je najpotrebnija. Radi transparentnosti, na ovoj stranici ćemo objavljivati sve uplate na račun Fondacije.

Ukoliko želite da svojom donacijom pomognete rad fondacije, pogledajte stranicu Kako se uključiti

Datum knjiženjaIme partneraNa teretU korist
13.04.2024Erste Bank ad2,042.30
12.04.2024ANDRIĆ MARINA4,000.00
12.04.2024BUDIMIR MILINKOVIĆ4,000.00
12.04.2024JKP INFORMATIKA2,000.35
12.04.2024ZORAN MILENOVIĆ2,000.00
12.04.2024JELIĆ SOFIJA2,000.00
12.04.2024NIMEKS NOVA DOO10,000.00
12.04.2024BUBLIK NIKOLA4,000.00
12.04.2024Vesna Jovanović500.00
11.04.2024Erste Bank ad5,003.37
11.04.2024IGOR MANDIĆ10,000.00
11.04.2024MILOŠ NIKOLIĆ1,700.00
10.04.2024Igor Popovski2,000.00
09.04.2024NIKOLA RADIVOJEVIĆ500.00
09.04.2024Jkp čistoća831.60
09.04.2024MIRJANA SUBOTIČKI9,000.00
09.04.2024MARKO RADULOVIĆ2,000.00
09.04.2024MILOŠ JOKSIMOVIĆ2,000.00
08.04.2024TESLA24H DOO2,250.00
06.04.2024Nataša Božić2,000.00
06.04.2024DAMIR MATUŠČAK1,000.00
05.04.2024A1 SRBIJA D.O.O.6,000.00
04.04.2024JOVAN KOKIĆ3,000.00
04.04.2024ZVONKO GOGA1,000.00
04.04.2024VEDRAN MIMIĆ200.00
03.04.2024Erste Bank ad2,185.30
03.04.2024Isplata zarade23,264.00
03.04.2024Tekući troškovi70,000.00
03.04.2024Porezi53,776.46
03.04.2024Zakup prostorija 23,426.00
03.04.2024Porez na zakup prostorija4,139.00
03.04.2024MILORAD VUKADINOVIĆ1,000.00
03.04.2024BOJAN TEŠANOVIĆ2,000.00
01.04.2024SRĐAN JOVANOVIĆ PR35,000.00
01.04.2024SAŠA OBRENOVIĆ1,500.00
01.04.2024Jkp Informatika2,220.64
01.04.2024EPS AD2,589.59
01.04.2024Kjigovodstvene usluge3,500.00
01.04.2024RISTIĆ MILOŠ1,000.00
01.04.2024ALEKSANDAR TAPAVIČKI2,000.00
01.04.2024NIKOLA BOSANČIĆ1,000.00
31.03.2024Održavanje računa1336,20
31.03.2024Božidar Marković8,000.00
30.03.2024VLADIMIR SKATARIĆ10,000.00
29.03.2024Erste Bank ad2,190.42
29.03.2024IVAN RELJIN500.00
27.03.2024YETTEL DOO13,000.00
26.03.2024Erste Bank ad1,277.10
25.03.2024Erste Bank ad360.00
25.03.2024FEĐA BABIĆ3,200.00
22.03.2024TELEKOM SRBIJA AD26,400.00
21.03.2024Erste Bank ad2,232.99
20.03.2024DEJAN OCOKOLJIĆ3,000.00
20.03.2024SAVA PRODANOV5,000.00
19.03.2024Erste Bank ad4,999.95
18.03.2024Bogdanović Denis1,000.00
18.03.2024ŽELJKO BOŠKOVIĆ3,800.00
18.03.2024SINIŠA KRALJEVIĆ2,000.00
16.03.2024Erste Bank ad2,122.05
13.03.2024MILAN BOGDANOVIĆ500.00
12.03.2024IVANKA ŽELJKO REKIĆ6,000.00
12.03.2024LUKA MILENKOVIĆ500.00
12.03.2024Jkp čistoća831.60
11.03.2024DENIS BOGDANOVIĆ1,600.00
11.03.2024VLAOVIĆ ALEKSANDRA800.00
11.03.2024MILOŠ KAJTEZ1,000.00
10.03.2024DEJAN STOKIĆ8,000.00
09.03.2024STANISLAV VUKADINOV400.00
09.03.2024SANDI BUDIĆ500.00
08.03.2024Petar Vuksan500.00
08.03.2024Erste Bank ad2,315.55
08.03.2024Branko Marić2,500.00
08.03.2024PAVLOVIĆ DEJAN3,600.00
08.03.2024A1 SRBIJA D.O.O.4,600.00
08.03.2024ZVONKO GOGA1,000.00
08.03.2024DALIBOR KIŠELJOVSKI1,000.00
07.03.2024ŽARKO OSTOJIĆ2,000.00
07.03.2024TESLA24H DOO4,250.00
07.03.2024MARKO RADULOVIĆ3,000.00
07.03.2024ZORAN VUDRAG23,000.00
07.03.2024Božidar Marković1,500.00
06.03.2024VEDRAN MIMIĆ1,300.00
06.03.2024Benevity4,186.18
06.03.2024Miroslav Ubović1.400,00
05.03.2024Željko Krivokapić7.000,00
05.03.2024Željko Jonić2.000,00
05.03.2024Petar Vuksan700,00
04.03.2024Mimi trend 2013 doo26.450,00
04.03.2024SZR Autoservis SrdjanNS10.500,00
04.03.2024Darko Igaz6.500,00
04.03.2024Isplata zarade23.264,00
04.03.2024Tekući troškovi70.000,00
04.03.2024Poreska uprava - Min. fin.53.776,46
04.03.2024Zakup prostorija23.436,08
04.03.2024Porez na zakup prostorija4.139,00
04.03.2024Željko Krivokapić7.500,00
04.03.2024Nikola Bosančić1.000,00
03.03.2024Milorad Vukadinović1.000,00
02.03.2024BK Novi Sad3.000,00
01.03.2024Darko Radojković2.000,00
01.03.2024Miloš Ristić1.000,00
01.03.2024Srđan Jovanović PR35.000,00
01.03.2024Knjigovodstvene usluge3.500,00
29.02.2024Održavanje računa1.359,56
29.02.2024Ivan Reljin500,00
29.02.2024Erste Bank ad2.004,66
29.02.2024Anonimna donacija3.000,00
29.02.2024Ljubomir Ristić600,00
29.02.2024Jasmina Glavinić1.000,00
29.02.2024Igor Popovski1.000,00
28.02.2024Mirjana Škero2.000,00
27.02.2024Andrea Peter1.000,00
27.02.2024EPS snabdevanje2.480,29
26.02.2024Jelena Ačanski3.600,00
26.02.2024Miroslav Dasenović9.100,00
26.02.2024YETTEL DOO21.265,69
26.02.2024Marko Marković1.000,00
25.02.2024Miloš Ristić3.500,00
24.02.2024Erste Bank ad1.947,90
23.02.2024ESO TRON DOO9.750,00
23.02.2024TAXI SVETLOSTI 42.000,00
23.02.2024Aleksandra Trnjanac PR1.000,00
22.02.2024Dušan Aleksić700,00
22.02.2024Dimitrije Branković1.000,00
22.02.2024Vladimir Jovandin4.500,00
22.02.2024TELEKOM SRBIJA AD26.600,00
22.02.2024Vladeta Momčilović2.500,00
22.02.2024Jovana Đorđević500,00
21.02.2024APR završni račun550,00
20.02.2024Jkp Informatika1.828,26
16.02.2024IVANA MARTIĆ2.500,00
15.02.2024BOJAN STOJAKOVIĆ2.000,00
14.02.2024Erste Bank ad5.004,90
14.02.2024TELEKOM SRBIJA AD500,00
14.02.2024SAVA PRODANOV5.000,00
14.02.2024PAVLOVIĆ JOVAN5.000,00
14.02.2024Ivan Dorotka Ehrenwall65.500,00
13.02.2024Priprema operacije Leonora Radu16.500,00
13.02.2024Operacija Leonora Radu304.200,00
13.02.2024NEBOJŠA GORDIĆ200,00
13.02.2024Dragan Ninkov4.000,00
12.02.2024Jkp čistoća831,60
12.02.2024MARIN KARIN1.000,00
12.02.2024DOO MINEX SERVIS12.000,00
12.02.2024Nikola Anđelić5.000,00
11.02.2024Ivan Dorotka Ehrenwall9.900,00
09.02.2024ZVONKO GOGA1.000,00
09.02.2024SARA VLAŠKI1.000,00
09.02.2024Erste Bank ad4.322,40
08.02.2024Erste Bank ad2.083,35
08.02.2024NEBOJŠA GORDIĆ12.000,00
07.02.2024Ranko Daković1.000,00
07.02.2024ALEKSA STJEPANOVIĆ1.000,00
07.02.2024MILOŠ KAJTEZ3.000,00
07.02.2024DRAGAN SAVANOVIĆ2.500,00
07.02.2024Predrag Jovin7.000,00
07.02.2024ALEKSANDAR NIKOLIĆ20.000,00
07.02.2024ĐORĐE PETROVIĆ2.000,00
06.02.2024DEJAN STOKIĆ10.000,00
06.02.2024BOJAN MARINAC500,00
06.02.2024A1 SRBIJA D.O.O.12.800,00
06.02.2024VULIĆ DRAGAN1.500,00
06.02.2024RADANIĆ SAVA2.000,00
06.02.2024Marko Radulović2.000,00
06.02.2024Marko Radulović2.000,00
06.02.2024ZLATIBOR DVORANAC2.000,00
06.02.2024Erste Bank ad79.000,00
06.02.2024VULIĆ DRAGAN2.000,00
06.02.2024UK ONLINE GIVING FOUNDATION6.041,19
06.02.2024UK ONLINE GIVING FOUNDATION509,47
06.02.2024ŽOLT SILAĐI1.000,00
06.02.2024BRANE IVANOVIĆ1.000,00
06.02.2024IVAN GOLUBOVIĆ2.000,00
06.02.2024BORIS KOVAČ3.500,00
06.02.2024NEMANJA PUTNIKOVIĆ2.000,00
06.02.2024BOJAN TEŠANOVIĆ3.000,00
05.02.2024Anonimni donator150.000,00
05.02.2024STEVICA ČETOJEVIĆ1.000,00
05.02.2024Tekući troškovi70.000,00
05.02.2024Poreska uprava - Ministarstvo fin.55.169,73
05.02.2024Isplata zarade25.432,01
05.02.2024Zakup lokala23.433,14
05.02.2024Porez na zakup lokala4.139,00
05.02.2024BOJAN GAJIĆ700,00
05.02.2024VLADA JANIĆIJEVIĆ600,00
05.02.2024Igor Popovski6.000,00
05.02.2024SINIŠA BOBIĆ1.000,00
05.02.2024Dragana Dragović5.000,00
05.02.2024MILORAD VUKADINOVIĆ1.000,00
04.02.2024BOJAN PETROVIĆ2.000,00
04.02.2024GORAN SLIVNJAK2.000,00
03.02.2024GRAHOVAC MIRO1.000,00
02.02.2024Erste Bank ad2.225,25
02.02.2024ĐORDAN ALEKSANDAR2.500,00
01.02.2024SKLADANY STEFAN25.000,00
01.02.2024NINA LED DOO10.000,00
01.02.2024RISTIĆ MILOŠ1.000,00
01.02.2024NOVAKOVIĆ NJEGOŠ1.900,00
01.02.2024NIKOLA BOSANČIĆ1.000,00
01.02.2024Knjigovodstvene usluge3.500,00
31.01.2024Erste Bank ad200,00
31.01.2024Erste Bank ad200,00
31.01.2024ŽELJKO TRNINIĆ1.000,00
31.01.2024VLADIMIR STOKIĆ10.000,00
31.01.2024Milan Stojković500,00
31.01.2024DEJAN STANKOVIĆ1.000,00
31.01.2024SRĐAN ŠURLAN1.200,00
31.01.2024SRĐAN ŠURLAN1.200,00
30.01.2024STEFAN KATIĆ1.000,00
30.01.2024PETAR MILIĆ1.000,00
30.01.2024Miloš Stojanović1.000,00
30.01.2024VEDRAN MIMIĆ200,00
30.01.2024VEDRAN MIMIĆ200,00
30.01.2024Erste Bank ad5.000,00
30.01.2024MARIN KARIN1.000,00
30.01.2024NIKOLA LOVIĆ5.000,00
30.01.2024Dimitrije Dimitrić1.000,00
30.01.2024Radojle Panić500,00
30.01.2024BLAGOJEV MILOŠ500,00
30.01.2024Ivan Tokić1.000,00
30.01.2024DUŠKO RAC1.000,00
30.01.2024IGOR OBRADOVIĆ500,00
30.01.2024MILAN NIKŠIĆ1.000,00
30.01.2024Darko Feher4.000,00
29.01.2024KIZIĆ SANJIN1.000,00
29.01.2024Darko Radojković600,00
29.01.2024STEVICA ČETOJEVIĆ2.000,00
29.01.2024SAŠA KIŠ500,00
29.01.2024IVAN RELJIN500,00
29.01.2024MARKO VELJKOVIĆ500,00
29.01.2024TOPIĆ BOJAN1.000,00
29.01.2024MILAN LUKIĆ1.000,00
29.01.2024DRAGAN PRGONJIĆ500,00
29.01.2024MILOŠ MALJENOVIĆ300,00
29.01.2024SOVTIĆ NEMANJA1.000,00
29.01.2024NEMANJA MILUTINOVIĆ800,00
29.01.2024DUŠAN NOVAKOVIĆ700,00
29.01.2024BANJANIN DANILO1.000,00
29.01.2024Miloš Drinić500,00
29.01.2024KRSTONOŠIĆ NEMANJA3.000,00
29.01.2024ALEKSANDAR MARTIĆ2.000,00
29.01.2024ĐORĐE TODOROVIĆ300,00
29.01.2024LAZAR BAKOVIĆ500,00
29.01.2024MIROSLAV MITRESKI1.000,00
29.01.2024Milorad Rakić1.000,00
29.01.2024VLATKO DIMITROVSKI500,00
29.01.2024MILAN BORIŠEV150,00
29.01.2024MIROSLAV MARTINOV1.000,00
29.01.2024BRANKO KOVAČ600,00
29.01.2024RAED ABU HAIJA1.000,00
29.01.2024MARKO MANDRAŠ1.000,00
29.01.2024DAVOR MILANOV1.000,00
29.01.2024Milan Stošić1.500,00
29.01.2024ZELJKOVIĆ NIKOLA1.000,00
29.01.2024DUŠAN MARKOVIĆ360,00
29.01.2024ALEKSANDAR LAZAREVIĆ5.000,00
29.01.2024PREDRAG POPADIĆ5.000,00
29.01.2024SURJAN BRANISLAV500,00
29.01.2024Milan Lončar500,00
29.01.2024NIKOLA NINKOV2.000,00
29.01.2024ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ1.000,00
29.01.2024ALEKSANDAR TODOROV500,00
29.01.2024MILANOVIĆ MOMIR2.000,00
29.01.2024RAKIĆ PREDRAG1.000,00
29.01.2024NEMANJA MARUNIĆ200,00
29.01.2024DRAGAN SAVANOVIĆ400,00
29.01.2024ŽELJKO ISAKOV300,00
29.01.2024JOVAN PILINDAVIĆ1.000,00
29.01.2024MARKO DUKIĆ500,00
29.01.2024BORISLAV DAKOVIĆ500,00
29.01.2024NIKOLA NIKAČEVIĆ2.000,00
29.01.2024DAMIR BODOR500,00
27.01.2024Erste Bank ad2.536,19
27.01.2024Dejan Stokić5.000,00
27.01.2024BRANKO ŠUŠNJAR3.000,00
26.01.2024EPS snabdevanje2.314,38
26.01.2024MARINKO KATANA1.000,00
25.01.2024Jelena Đorđević900,00
25.01.2024TELEKOM SRBIJA AD100,00
24.01.2024Mladen Mrdalj2.500,00
24.01.2024NOVAKOV ZLATA20.000,00
23.01.2024OLIVERA POPOV1.000,00
23.01.2024TELEKOM SRBIJA AD800,00
23.01.2024MARKO MARKOVIĆ1.500,00
23.01.2024YETTEL DOO17.945,58
23.01.2024VEDRAN MIMIĆ200,00
23.01.2024BORKO PAVIĆ10.000,00
23.01.2024Predrag Ilić1.000,00
22.01.2024DEJAN GOLJEVAC2.300,00
22.01.2024Jkp Informatika1.828,26
22.01.2024RUŽICA RADOSAVLJEV2.000,00
22.01.2024SUBOTIN LJILJANA500,00
22.01.2024TELEKOM SRBIJA AD15.400,00
22.01.2024DRAGAN PRGONJIĆ500,00
22.01.2024DRAGAN PRGONJIĆ500,00
22.01.2024STEVICA ČETOJEVIĆ3.000,00
22.01.2024Miloš Anđelković1.000,00
20.01.2024Erste Bank ad4.995,50
20.01.2024ALEKSANDAR VLAŠAČEVIĆ7.000,00
20.01.2024DALIBOR KIŠELJOVSKI1.000,00
20.01.2024ĐORĐE PETROVIĆ500,00
19.01.2024RODIĆ PREDRAG500,00
19.01.2024Mirko Knežević1.000,00
18.01.2024SLOBODAN KONJEVIĆ2.500,00
16.01.2024TESLA24H DOO6.998,00
16.01.2024ELBING DOO10.000,00
15.01.2024DUŠAN KRIVOŠIJA1.000,00
15.01.2024MIROLJUB TRIFUNOVIĆ3.000,00
15.01.2024Banka poštanska štedionica10.000,00
15.01.2024Anonimni donator110.000,00
15.01.2024Jkp čistoća831,60
15.01.2024EPS snabdevanje2.303,04
14.01.2024MIROSLAV KARBAN300,00
13.01.2024SAVA PRODANOV5.000,00
12.01.2024Danilo Ćurović1.000,00
12.01.2024A1 SRBIJA D.O.O.16.400,00
12.01.2024ALEKSANDRA TRNJANAC1.000,00
12.01.2024LUKIĆ RADOSLAV2.000,00
12.01.2024Miloš Drinić1.000,00
11.01.2024DARIO PEST200,00
11.01.2024BANJANIN DANILO1.000,00
11.01.2024MARKO RADULOVIĆ2.000,00
11.01.2024MARK ZAKINSZKY2.000,00
11.01.2024ZORAN GAK2.000,00
11.01.2024NENAD PAGONIS3.000,00
11.01.2024GALENS INVEST DOO20.000,00
11.01.2024NIKOLA SUČEVIĆ2.100,00
11.01.2024Nemanja Negru2.000,00
11.01.2024MILAN LUKIĆ2.000,00
10.01.2024ZVONKO GOGA1.000,00
07.01.2024LUKA MILEKIĆ3.000,00
06.01.2024LUKA DRAGIN2.000,00
05.01.2024Erste Bank ad2.181,86
05.01.2024MILICA KOSTIĆ2.700,00
05.01.2024RAJKO CVIKIĆ3.000,00
05.01.2024MILORAD VUKADINOVIĆ1.000,00
04.01.2024Sofija Jelić12.000,00
04.01.2024ANA LAZIĆ500,00
04.01.2024NEBOJŠA DABIĆ900,00
04.01.2024UK ONLINE GIVING FOUNDATION42.968,54
03.01.2024ALEKSANDRA PUAČA900,00
03.01.2024NIKOLA BOSANČIĆ1.000,00
03.01.2024DRAŽEN LOVRIĆ4.000,00
03.01.2024SLAĐAN TOPIĆ9.000,00
03.01.2024Kristijan Kiš1.000,00
03.01.2024VAL1.000,00
03.01.2024NEMANJA DRAGIČEVIĆ PR1.000,00
01.01.2024VLADIMIR STOKIĆ1.000,00
01.01.2024RISTIĆ MILOŠ1.000,00
This field is for validation purposes and should be left unchanged.