Naša misija

Misija Fondacije je da omogući bezbrižno detinjstvo svakom detetu, bez obzira na materijalno stanje ili socijalni status svojih roditelja, kao i deci bez roditeljskog staranja.

Cilj delovanja Fondacije je da podrži roditelje Novog Sada u vršenju roditeljske dužnosti, kao i da pomogne deci bez roditeljskog staranja. Aktivnosti Fondacije će na prvom mestu biti usmerene ka socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, kao i pomaganju institucijama koje se bave zaštitom dece i brigom o porodici: bolnice, vrtići, škole, socijalne i zdravstvene službe Novog Sada.

Za ostvarivanje svojih ciljeva, Fondacija će prikupljati sredstva iz zemlje i iz inostranstva u obliku direktnih donacija, kao i kroz učešće na konkursima za finansiranje ili sufinansiranje projekata i programa rada. Uz to, Fondacija će sprovoditi akcije prikupljanja finansijske i materijalne pomoći kroz organizovanje kampanja na društvenim mrežama, uličnih akcija, tribina, stručnih skupova, kulturno-umetničkog programa, produkcije i distribucije audio i video materijala, štampanje promotivnog materijala i izdavanje publikacija.

Fondacija će u ostvarivanju svoje misije i ciljeva delovati samostalno ili u saradnji sa drugim fondovima, organizacijama i institucijama sa kojima deli vrednosti humanosti i solidarnosti.

Fondacija deluje na teritoriji Novog Sada. U iznimnim slučajevima, kada je u pitanju saradnja sa drugim organizacijama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine, Republike Srbije ili međunarodnim organizacijama, Fondacija će sprovoditi svoje aktivnosti na teritoriji cele Srbije.

Obaveštavanje javnosti i transparentnost u svom radu, Fondacija će obezbediti objavama na svom zvaničnom sajtu i Facebook stranici “Tate novosađani”.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.