Novi Sad za Slobodana

Krajem maja se par humanitarnih inicijativa udružilo i za našeg ćalca Slobodana sakupljeno je 3000 dinara, više desetina kg hrane, odeće, knjiga i još po nešto….

Akciju su pomogle grupe Tate Novosađani, Novo kulturno naselje, Novi Sad ima srce i drugi…
Zbog trenutne situacije sa virusom, Slobodan je, nažalost, izgubio posao i sa svoje troje dece našao se u nezavidnoj situaciji. Upoznali smo njegovu divnu porodicu i drago nam je što je ova pomoć otišla u prave ruke.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Sign up and get

10% Off

On all flooring services

NBS IPS QR

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

NBS IPS QR

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ
платилац

сврха уплате

Donacija
прималац

Fondacija Tate Novosadjani Iva Cipika 6/3 Novi Sad
печат и потпис уплатиоца
шифра
плаћања

288

валута

RSD

износ

0.00
рачун примаоца

340-0000011024555-64
модел и позив на одобрење
место и датум пријема
датум валуте