Udruženje građana Vera Ljubav Nada nas je zamolilo da im pomognemo nakratko sa određenom građevinskom akcijom. Na jednom objektu je bilo potrebno da se fert gredice podignu na određenu visinu. Na upućen poziv odazvalo se više ćalaca grupe Tate Novosađani i dogovorenog dana akcija je, za par sati, uspešno završena. Zahvalni smo svima koji su se prijavili za ovu akciju!