Dobra strana Novog Sada uz porodicu Navratil

Nedavno nam se u grupi obratio ćalac Dane, sa molbom da mu se pomogne na neki način. Nažalost, Ćalac – samac, samohrani roditelj, živi sa malim detetom od možda godinu dana.
Nedavno smo dobili donaciju od 5000 dinara, određenog plemenitog člana grupe “Tate Novosađani”, koji je zamolio da se ta sredstva utroše na preko potrebnoj strani.
Sredstva su, ovom prilikom, utrošena na hranu i kućnu hemiju. Gledaćemo opet, ubuduće, da ga posetimo još koji put.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Sign up and get

10% Off

On all flooring services

NBS IPS QR

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

NBS IPS QR

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ
платилац

сврха уплате

Donacija
прималац

Fondacija Tate Novosadjani Iva Cipika 6/3 Novi Sad
печат и потпис уплатиоца
шифра
плаћања

288

валута

RSD

износ

0.00
рачун примаоца

340-0000011024555-64
модел и позив на одобрење
место и датум пријема
датум валуте